ANBI

Giften aan Tg. Winterberg zijn fiscaal aftrekbaar

Stichting Tg. Winterberg heeft een ANBI-status.

Dat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling'. De ANBI-status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs/erflaters. Onze stichting bezit een beschikking van de belastingdienst die bevestigt dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van het fonds een algemeen belang dienen. Giften aan Tg. Winterberg zijn fiscaal aftrekbaar. Over schenkingen of nalatenschappen hoeft Tg. Winterberg geen schenkings-/successierecht te betalen. Meer informatie over de ANBI-status als ook rekenvoorbeelden kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Doelstelling van de stichting
Beoefening van podiumkunst
Het bevorderen van kunst en cultuur met behulp van poppen, beelden, objecten en acteurs.

Profiel Tg. Winterberg
Tg. Winterberg is een gelauwerd theatergezelschap dat eigenzinnig beeldend theater maakt met poppen, objecten, installaties en acteurs. De voorstellingen zijn gelaagd, humoristisch en visueel-poëtisch en baseren zich op zorgvuldig gekozen thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jong en oud.

Elke voorstelling is een fantasierijke metafoor voor herkenbare maatschappelijke posities en alledaagse persoonlijke situaties waartoe de toeschouwer zich genoeglijk kan verhouden. Met doeltreffende manipulaties schept het gezelschap vitale en indringende karakters, uit stukken stof, huis-, tuin- en keukenmaterialen, maar ook met archetypische poppen.
Tg. Winterberg biedt een eerste theaterervaring aan de allerkleinsten, maar fascineert ook een volwassen publiek.
Marlyn Coetsier is het kloppende hart van Tg. Winterberg. Zij is beeldende maker, actrice en poppenspeelster en artistiek eindverantwoordelijk voor alles wat het gezelschap maakt.

Hoofdlijnen beleidsplan 2021–2024  
In de periode 2021-2024 gaat Tg. Winterberg vier nieuwe voorstellingen maken en zich op meerdere terreinen verder ontwikkelen. We blijven zorgvuldig aansluiting zoeken bij de actualiteit en de doelgroep waarvoor we voorstellingen maken.
Tg. Winterberg is gevestigd in de Zaanstreek en heeft de wens zich daar diep te wortelen. We doen dit door samenwerkingen aan te gaan in creatieve broedplaats De Hellema, waar het atelier van het gezelschap is gevestigd.

Met onze voorstellingen enthousiasmeren we een publiek van jonge kinderen en volwassenen voor het genre van poppentheater. Wij beogen met onze voorstellingen ook de creativiteit te stimuleren bij jong en oud. Poppentheater verbindt mensen omdat de kracht van het beeld alles overstijgend is, met een kinderlijke ontwapening tot gevolg, ongeacht je leeftijd.

Stichting Tg. Winterberg
Post Adres:            Stationsstraat 55, 1541 LG Koog a/d Zaan
Statutaire naam:    Stichting Tg. Winterberg
Statutaire zetel:      Amsterdam
KVK-nummer          73353590
RSIN:                     859480215
De rechtsvorm van de organisatie is een stichting en is op 14-12-2018 opgericht.

 

Alles naar de Hemel